• HOTLINE :  08 39 22 59 59 - 0938 30 78 79FAX : 08 39 24 09 19 - Add :28-30-32 Le Lai st.,Ben Thanh Ward,Dist 1,HCMC

Vietnamese-VNEnglish (UK)
Tin t峄ヽ

Nhi峄乽 c么ng ty d峄媍h v峄 b岷 v峄 ph岷 膽贸ng c峄璦...

D峄媍h v峄 b岷 v峄 t岷 Vi峄噒 Nam trong nh峄痭g n膬m qua m峄峜 l锚n nhi峄乽, h脿ng ng脿n c么ng ty d峄媍h v峄 b岷 v峄 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 cung c岷 d峄媍h v峄 b岷 v峄, tuy nhi锚n trong s峄 膽贸 c贸 kh么ng 铆t c么ng ty b岷 v峄 kh么ng 膽谩p 峄﹏g 膽煤ng c谩c quy 膽峄媙h v峄 膽i峄乽 ki峄噉 th脿nh l岷 v脿 ho岷 膽峄檔g kinh doanh d峄媍h v峄 b岷 v峄 theo ngh峄 膽峄媙h 52 quy 膽峄媙h v峄 kinh doanh d峄媍h v峄 b岷 v峄 c峄 ch铆nh ph峄 quy 膽峄媙h. Trong 膽贸 vi峄嘽 c么ng ty b岷 v峄 ph岷 c贸 v峄憂 ph谩p 膽峄媙h 2 t峄 v脿 ph岷 duy tr矛 m峄ヽ v峄憂 n脿y trong su峄憈 qu谩 tr矛nh ho岷 膽峄檔g.

Read more →

D峄媍h v峄 b岷 v峄 t岷 Vi峄噒 Nam trong nh峄痭g n膬m qua m峄峜 l锚n nhi峄乽, h脿ng ng脿n c么ng ty d峄媍h v峄 b岷 v峄 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 cung c岷 d峄媍h v峄 b岷 v峄, tuy nhi锚n trong s峄 膽贸 c贸 kh么ng 铆t c么ng ty b岷 v峄 kh么ng 膽谩p 峄﹏g 膽煤ng c谩c quy 膽峄媙h v峄 膽i峄乽 ki峄噉 th脿nh l岷 v脿 ho岷 膽峄檔g kinh doanh d峄媍h v峄 b岷 v峄 theo ngh峄 膽峄媙h 52 quy 膽峄媙h v峄 kinh doanh d峄媍h v峄 b岷 v峄 c峄 ch铆nh ph峄 quy 膽峄媙h. Trong 膽贸 vi峄嘽 c么ng ty b岷 v峄 ph岷 c贸 v峄憂 ph谩p 膽峄媙h 2 t峄 v脿 ph岷 duy tr矛 m峄ヽ v峄憂 n脿y trong su峄憈 qu谩 tr矛nh ho岷 膽峄檔g.

[...]

Read more

S峄 c岷h tranh kh峄慶 li峄噒 c峄 d峄媍h v峄 b岷 v峄

D峄媍h v峄 b岷 v峄 nh瓢 m峄檛 t岷 b谩nh ngon m脿 ai c农ng mu峄憂 chia ph岷 v脿 膽i峄乽 n脿y 膽茫 d岷玭 膽岷縩 s峄 c岷h tranh kh峄慶 li峄噒 c峄 ng脿nh ngh峄 n脿y. C岷h tranh khi岷縩 nh芒n vi锚n b岷 v峄 ng脿y c脿ng chuy锚n nghi峄噋 h啤n.

Read more →

D峄媍h v峄 b岷 v峄 nh瓢 m峄檛 t岷 b谩nh ngon m脿 ai c农ng mu峄憂 chia ph岷 v脿 膽i峄乽 n脿y 膽茫 d岷玭 膽岷縩 s峄 c岷h tranh kh峄慶 li峄噒 c峄 ng脿nh ngh峄 n脿y. C岷h tranh khi岷縩 nh芒n vi锚n b岷 v峄 ng脿y c脿ng chuy锚n nghi峄噋 h啤n.

[...]

Read more

D峄媍h v峄 b岷 v峄 gi谩 r岷 ti峄乵 岷﹏ nhi峄乽 r峄 ro

D峄媍h v峄 b岷 v峄 gi谩 r岷 l脿 m峄 ti锚u m脿 nhi峄乽 c么ng ty b岷 v峄 nh峄 h瓢峄沶g t峄沬 trong nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y nh岷眒 m峄 ti锚u c岷h tranh trong th峄漣 k峄 kinh t岷 kh贸 kh膬n. C谩c doanh nghi峄噋 v矛 mu峄憂 ti岷縯 ki峄噈 kinh ph铆 n锚n c农ng h瓢峄沶g t峄沬 ch峄峮 c谩c c么ng ty d峄媍h v峄 b岷 v峄 c贸 gi谩 r岷 h啤n nh瓢ng kh么ng m岷 kh谩ch h脿ng quan t芒m t峄沬 nh峄痭g r峄 ro l峄沶 m脿 doanh nghi峄噋 h峄 膽ang t峄玭g ng脿y tr岷 qua.

Read more →

D峄媍h v峄 b岷 v峄 gi谩 r岷 l脿 m峄 ti锚u m脿 nhi峄乽 c么ng ty b岷 v峄 nh峄 h瓢峄沶g t峄沬 trong nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y nh岷眒 m峄 ti锚u c岷h tranh trong th峄漣 k峄 kinh t岷 kh贸 kh膬n. C谩c doanh nghi峄噋 v矛 mu峄憂 ti岷縯 ki峄噈 kinh ph铆 n锚n c农ng h瓢峄沶g t峄沬 ch峄峮 c谩c c么ng ty d峄媍h v峄 b岷 v峄 c贸 gi谩 r岷 h啤n nh瓢ng kh么ng m岷 kh谩ch h脿ng quan t芒m t峄沬 nh峄痭g r峄 ro l峄沶 m脿 doanh nghi峄噋 h峄 膽ang t峄玭g ng脿y tr岷 qua.

[...]

Read more

Page 1 of 2