• HOTLINE :  08 39 22 59 59 - 0938 30 78 79FAX : 08 39 24 09 19 - Add :28-30-32 Le Lai st.,Ben Thanh Ward,Dist 1,HCMC

Vietnamese-VNEnglish (UK)
Nhiều công ty dịch vụ bảo vệ phải đóng cửa...

Nhiều công ty dịch vụ bảo vệ phải đóng cửa...

Dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam trong những năm qua mọc lên nhiều, hàng ngàn công ty dịch vụ bảo vệ được thành lập cung cấp dịch vụ bảo vệ, tuy nhiên trong số đó có không ít công ty bảo vệ không đáp ứng đúng các quy định về điều kiện thành lấp và hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo nghị định 52 quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ của chính phủ quy định. Trong đó việc công ty bảo vệ phải có vốn pháp định 2 tỷ và phải duy trì mức vốn này trong suốt quá trình hoạt động.

Trên thực tế trong những năm qua vấn đề quản lý và thanh tra mức vốn pháp định của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ chưa thực sự triển để. Năm 2014 chính phú ra quyết định ra soát và kiểm tra kỹ vấn đề vốn pháp định tranh các rủi ro cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo vệ của một số công ty không đủ điều kiện kinh doanh bảo vệ.

Trong những năm trước nhiều đơn kiện trong ngành bảo vệ vì lý do công ty dịch vụ bảo vệ không có năng lực thanh toán đền bù cho khách hàng khi xẩy ra sự cố mất, hư hỏng tài sản điều này trái ngược hoàn toàn với các quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ của pháp luật Việt Nam quy định.

Nghị quyết được áp dụng vào quý 1 năm 2014 và chắc chắn rất rất nhiều công ty dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam không đủ điều kiện này, một số hình thưc vay chạy hoặc thuê tài chính để lách luật cũng bị điều tra và làm rõ, đảm bảo môi trương kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam lành mạnh nâng tầm một ngành mang lại giá trị cao cho xã hội.